Kompleksowe doradztwo w zakresie bezpieczeństwa!

Naszą misją jest świadczenie usług na najwyższym poziomie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w Państwa firmie. Zapewniamy pełną obsługę firm w zakresie wypełniania zadań służby BHP oraz szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Oferujemy:
  • szkolenia wstępne;
  • szkolenia okresowe BHP, w tym również w formie e-learningowej (samokształcenie kierowane) dającej uczestnikom swobodę czasową oraz możliwość dostosowania terminu szkolenia do indywidualnego harmonogramu pracy;
  • wykonujemy wszystkie zadania służby bezpieczeństwa i higieny pracy w Państwa zakładzie, w tym m.in. opracowywanie instrukcji BHP, ocenę ryzyka zawodowego oraz prowadzenie pełnej dokumentacji w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz kadr;
  • proponujemy również doradztwo oraz ocenę stanu BHP w zakładzie pracy;
Nasza oferta została również wzbogacona o profesjonalne doradztwo prawne w obszarze ochrony danych osobowych - pomagamy zarówno małym i średnim przedsiębiorcom, jak i dużym grupom kapitałowym, organizacjom pozarządowym oraz instytucjom publicznym w dostosowaniu działań do wymogów prawa ochrony danych osobowych. Zapraszamy do współpracy!

powered by M.G. Copyright © 2016 CORT All Rights Reserved