Bezpieczeństwo informacji:

Zgodnie z przepisami znowelizowanej ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, każde przedsiębiorstwo lub jednostka organizacyjna przetwarzająca dane osobowe (np. dane pracowników, klientów, czy interesantów) ma obowiązek dostosowania organizacji do wymogów prawa ochrony danych osobowych, a w szczególności opracowania dokumentacji systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji, która jest pierwszym elementem podlegającym weryfikacji podczas kontroli Inspektora GIODO lub PIP i zabezpiecza administratora danych (tj. Zarząd lub właściciela firmy) przed nałożeniem kar grzywien, sięgających do 50 tys. zł dla os. fizycznych oraz do 200 tys. zł dla os. prawnych za uchybienia i niewykonanie decyzji W ramach oferty proponujemy:
  • przeprowadzenie rzetelnego audytu zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami prawa;
  • przygotowanie kompleksowej dokumentacji odpowiadającej wymogom określonym w Ustawie o  ochronie danych osobowych i przepisach wykonawczych (Polityka Bezpieczeństwa, Instrukcja zarządzania systemem informatycznym, upoważnienia do przetwarzania danych osobowych dla pracowników, umowy powierzenia danych osobowych i in.);
  • sprawowanie funkcji Administratora bezpieczeństwa informacji (tzw. outsourcing ABI), -w ramach tej formy współpracy przejmujemy wszystkie obowiązki Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Państwa firmie;
  • rejestrację zbiorów do GIODO (przykładowa lista zbiorów podlegających obowiązkowemu zgłoszeniu: zbiory danych klientów, zbiór subskrybentów newslettera, rejestry wysyłkowe towarów oraz reklamacji, rejestry monitoringu, dane darczyńców stowarzyszeń i fundacji, księgi akcyjne, księgi gości, księgi meldunkowe, rezerwacje imienne usług);
  • prowadzenie otwartych i zamkniętych szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych;
  • wsparcie przy rozwiązywaniu bieżących problemów dot. zasad przetwarzania danych osobowych w zakładzie pracy.

powered by M.G. Copyright © 2016 CORT All Rights Reserved