Służba BHP:

W ramach stałej obsługi z zakresu bezpieczeństwa i higieny wykonujemy zadania służby bezpieczeństwa i higieny pracy, w szczególności:
 • ocenę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie,
 • sporządzanie okresowych analiz stanu bhp,
 • przeprowadzanie kontroli warunków pracy, a także przestrzegania przepisów z zakresu bhp,
 • zakładanie i prowadzenie wymaganych przepisami prawa rejestrów (wypadków, czynników szkodliwych, badań lekarskich, chorób zawodowych itp.),
 • opracowywanie instrukcji ogólnych bhp i instrukcji stanowiskowych,
 • doradztwo w zakresie obowiązujących przepisów prawa praca w zakresie bhp,
 • obecność podczas kontroli przez organy zewnętrzne upoważnione do kontroli, udzielanie informacji i wyjaśnień organom kontrolującym oraz prowadzenie korespondencji kontrolnej i pokontrolnej,
 • ocenę i dokumentację ryzyka zawodowego związanego z wykonywaną pracą (zgodnie z art. 226 Kodeksu pracy),
 • ustalanie przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy oraz opracowywanie wniosków wynikających z postępowania powypadkowego a także kontrolę realizacji ustaleń wynikających z dokumentacji powypadkowej stosownie do przepisów Kodeksu pracy,
 • opracowywanie planów BIOZ,
 • pomiary czynników szkodliwych w środowisku pracy.
Powierzenie obowiązków dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy jest bardzo wygodnym i ekonomicznym rozwiązaniem. Jakość naszych usług gwarantuje prowadzenie powierzonych zadań w sposób rzetelny i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zapewnia wysoki standard bezpieczeństwa.

powered by M.G. Copyright © 2016 CORT All Rights Reserved