Szkolenia BHP:

Zgodnie z art.2373 Kodeksu Pracy pracodawca jest zobowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz przeprowadzać okresowe szkolenia. Szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy zobowiązany jest też odbyć pracodawca w zakresie niezbędnym do wykonywania ciążących na nim obowiązków. Odpowiadając na potrzeby wynikające z przepisów prawa, proponujemy profesjonalne usługi z tego obszaru.

Oferujemy szkolenia wstępne i okresowe dla:
  • pracodawców i osób kierujących pracownikami,
  • pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy i osób wykonujących zadania tej służby,
  • pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,
  • pracowników inżynieryjno - technicznych,
  • pracowników administracyjno - biurowych.
Wszystkie szkolenia odbywają się według zasad określonych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Nasze szkolenia zapewniają słuchaczom poznanie przepisów dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy, zaznajomienie się z czynnikami środowiska pracy mogącymi powodować zagrożenia oraz nabycie umiejętności wykonywania pracy w sposób bezpieczny. Szkolenia odbywają się w formie wykładów i instruktaży. Nasi pracownicy posiadają odpowiednie przygotowanie, dzięki czemu szkolenia przeprowadzane przez nas są profesjonalne oraz zachowują wysoki poziom merytoryczny nauczania. Każde szkolenie zakończone jest wydaniem karty szkolenia wstępnego lub zaświadczenia o odbytym szkoleniu okresowym.

powered by M.G. Copyright © 2016 CORT All Rights Reserved