Plany Obrony Cywilnej:

Obowiązkiem kierownika jednostki organizacyjnej jest opracowanie planu Obrony Cywilnej zakładu pracy. W czasie pokoju to zbiór procedur niezbędnych do prowadzenia rzetelnej dokumentacji szeroko pojętego bezpieczeństwa w miejscu pracy!

Nie masz na to czasu? Twój stary plan OC się zdezaktualizował? A może zbiża się kontrola? My zrobimy to za Ciebie!
Oferujemy pomoc w opracowaniu nowoczesnych planów OC dla każdego zakładu pracy i instytucji na terenie woj. małopolskiego i śląskiego (firmy, szkoły itp.) z uwzględnieniem ich specyfiki.

W planie m.in:
  • Ocena zagrożenia i zamiar realizacji działania,
  • Plan ewakuacji,
  • Plan zabezpieczenia logistycznego działań obrony cywilnej,

powered by M.G. Copyright © 2016 CORT All Rights Reserved